De bibliotheek gaat op 11 april over op een nieuwe manier van inloggen. Lees meer hierover op onze speciale pagina.


ÚtlichteE-books en harkboeken liene

Bisto lid fan de biblioteek? Dan meisto fergees e-books en harkboeken downloade. Dat dochsto op de Online Bibliotheek, de online ferzje fan dyn eigen fertroude biblioteek.

Lês mear oer de Online Bibliotheek

Nije e-books


Nije harkboeken