BiebPanel, het klantenpanel van de Bibliotheek

De Bibliotheek is ook van jou. Daarom is er BiebPanel!

Onder de noemer BiebPanel onderzoeken de Nederlandse Bibliotheken op allerlei manieren wat leden en niet-leden zoal bezighoudt. Zo’n onderzoek kan over heel concrete zaken gaan – bijvoorbeeld de collectie, de dienstverlening of het personeel – maar ook over meer abstracte thema’s, zoals de maatschappelijke waarde van de Bibliotheek.

Dat doen we zo’n vijf keer per jaar. Soms is het een heel omvangrijk onderzoek onder alle leden van de Bibliotheek. Soms is de onderzoekspopulatie kleiner, bijvoorbeeld ouders met kinderen in de leeftijd van 4 tot 6 jaar. De ene keer wordt het onderzoek online uitgezet, de andere keer worden er onderzoeken in de vestigingen georganiseerd.

Kortom: of je nu lid, niet-lid, bezoeker of passant bent, ook jij kunt op enig moment gevraagd worden om je mening over de Bibliotheek te geven. Doe dan mee, want de Bibliotheek … die is ook van jou!

Resultaten eerdere onderzoeken