Vacatures vrijwilligers

Vrijwilligers gezocht

Digitaal vaardige vrijwilligers gezocht!

De afgelopen jaren, zeker tijdens de huidige coronacrisis, is het steeds belangrijker geworden dat we ons kunnen redden op de digitale snelweg. Immers, de overheid vraagt ons steeds vaker digitaal te communiceren, maar ook dagelijkse zaken gaan meer en meer via de computer. In deze huidige crisistijd kan beeldbellen toch zorgen voor sociale contacten. Kortom: mee kunnen doen op digitaal vlak zorgt voor een grotere zelfredzaamheid.

Dit is echter niet voor iedereen zo eenvoudig. Daardoor dreigen hele groepen burgers buitenspel gezet te worden. De Bibliotheek Oost-Achterhoek kan iedereen die moeite heeft met digitale vaardigheden hulp bieden. Dat doen we met steun van een grote groep vrijwilligers. Momenteel zijn we voor onze introductiecursus digitale vaardigheden voor anderstaligen op zoek naar vrijwilligers die de cursisten willen begeleiden en ondersteunen.

Introductiecursus digitale vaardigheden voor anderstaligen
We bieden sinds kort in Winterswijk een introductiecursus digitale vaardigheden voor anderstaligen aan. Deze cursus is gebaseerd op de cursussen Klik & Tik die we al geruime tijd met veel succes in onze vestigingen organiseren.

Wat zoeken we
We zoeken digitaal vaardige vrijwilligers die wekelijks ondersteuning willen geven bij deze cursus. Een cursuscyclus bestaat uit 6 wekelijkse bijeenkomsten op nog een nader te bepalen dag of avond. We vragen van u:

•             Middelbaar werk- en denkniveau op digitaal gebied
•             Bereidheid om u middels interne workshops bij te scholen
•             Een goede taalvaardigheid
•             Leuk vinden om les te geven
•             Open willen staan voor andere culturen
•             Contact durven leggen met nieuwe mensen

Wat bieden we
Als vrijwilliger wordt u ondersteund door ervaren krachten. Voordat u aan de slag gaat als vrijwilliger, volgt u gratis een korte training van 2 keer twee uur, waarin u leert hoe u een deelnemer begeleidt. U krijgt uitleg over de cursus die u gaat geven, maar krijgt ook tips over het leren aan anderstaligen.
U doet vrijwilligerswerk bij een professionele organisatie. We leggen onze afspraken vast in een vrijwilligersovereenkomst. U ontvangt voor uw vrijwilligerswerk een lidmaatschap van de Bibliotheek, een eindejaarsattentie en een vergoeding van uw onkosten.

Meld u nu aan!
Heeft u interesse en wilt u samen met ons aan de slag? Meldt u zich dan aan. Dat kan door een e-mail te sturen naar lynn.karsijns@oostachterhoek.nl. U kunt eveneens bij haar terecht met uw vragen.

CINEbieb Groenlo zoekt vrijwilligers

Na de lockdown starten we ons filmprogramma weer op, zij het met een heel klein publiek volgens de RIVM richtlijnen. Normaal gesproken draaien we in vijf vestigingen Ruurlo, Borculo, Neede, Eibergen en Groenlo, in het voorjaar vier films en in het najaar vier films. Filmkeuze en de ontvangst op de avond zelf wordt gedragen door een team van vrijwilligers, in elke vestiging twee mensen. De promotie en kaartverkoop loopt via de Bibliotheek. Tweemaal per jaar komt het team bij elkaar voor overleg en filmkeuze. 

Wie zoeken we
In de vestiging Groenlo zoeken we één of twee mensen die het filmprogramma mogelijk gaan maken. Houdt u van (filmhuis)films en vindt u het leuk om mee te helpen met de invulling van het programma en om eens in de maand gastheer/vrouw te zijn op de filmavond, dan nodigen wij u uit te reageren. 

Wat bieden we
U werkt samen in een leuk team. De Bibliotheek is een professionele organisatie en u krijgt een vrijwilligerscontract, een gratis lidmaatschap van de Bibliotheek, reiskostenvergoeding en een eindejaarsattentie. 

Aanmelden
Aanmelden kan door te mailen met Lynn Karsijns. Zij is ook bereikbaar voor vragen: 06-12475285

VoorleesExpress Winterswijk zoekt vrijwilligers voor voorlezen aan kinderen thuis

Als de Bibliotheek Oost-Achterhoek willen we kinderen helpen die moeite hebben met taal. We zijn daarom een samenwerking aangegaan met de VoorleesExpress. De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen met een taalachterstand extra aandacht krijgen. Een half jaar lang komt er een vrijwilliger bij een gezin thuis om voor te lezen en taalspelletjes te doen. Samen met de ouders streven we ernaar dat taal en leesplezier een vaste plek in het gezin krijgen.

Wat zoeken we
We zoeken vrijwilligers voor de regio Winterswijk, die het leuk vinden om bij een gezin thuis voor te lezen aan kinderen en om taalspelletjes te doen.

Als voorlezer van de VoorleesExpress ga je twintig weken lang, bij een gezin thuis voorlezen aan kinderen van 2 t/m 8 jaar. Je doet dit één keer per week op een vaste middag of avond. Door interactief voor te lezen stimuleren we de taalontwikkeling, versterken we het gevoel voor taal en vergroten we de woordenschat van deze kinderen.

De ouders hebben zich vrijwillig aangemeld, maar hebben zelf moeite om hun kinderen te stimuleren in de taalontwikkeling. Je gaat het kind/de kinderen voorlezen, maar ook breder kijken op welke manier kinderen thuis meer gestimuleerd kunnen worden in taal. Daarbij ben je een coach voor de ouders, en streef je ernaar dat zij zelf blijvend hun kinderen meer stimuleren in (voor)lezen en de taalontwikkeling. Je zoekt samen naar de mogelijkheden en kansen in dit specifieke gezin.
Duur: 30 weken, inclusief voorbereiding, contactmomenten en training
Tijd: 50 uur, inclusief voorbereiding, contactmomenten en training


Wat bieden we
De vrijwilliger krijgt vooraf een training via e-learning vanuit de VoorleesExpress en een korte praktijktraining. Ook krijgt de vrijwilliger vanuit de VoorleesExpress een programma om binnen het gezin mee aan de slag te gaan. Tijdens de voorleesperiode zijn er contactmomenten met zowel projectleider als andere voorlezers.

Van de vrijwilliger wordt gevraagd een VOG te overleggen. Hier zijn geen kosten aan verbonden en de Bibliotheek Oost-Achterhoek zorgt voor de aanvraag.

Meld u nu aan!
Heeft u interesse en wilt u als vrijwilliger voor de VoorleesExpress aan de slag? Of wilt u graag nog iets meer weten? Neemt u dan contact op met onze projectleider Elske Bakker. Dat kan via ons Servicebureau (088-0062929) of door een e-mail te sturen middels onderstaande knop.


Taalvrijwilligers gezocht voor taalhulp aan mensen met een licht verstandelijke beperking

Als de Bibliotheek Oost-Achterhoek willen we mensen helpen die moeite hebben met taal. Dat doen we bij het Taalhuis Oost-Achterhoek. Het Taalhuis is een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar ze door vrijwilligers geholpen worden om beter te leren lezen en schrijven.

Succes met Taal
Samen met het Graafschap College en Estinea organiseren wij op de maandagavond in de Bibliotheek in Winterswijk een ontmoeting voor mensen met een licht verstandelijke beperking. We helpen ze op een leuke manier om beter te leren lezen, schrijven, rekenen en gebruik te maken van de computer. Zo hebben ze op hun eigen manier succes met taal.

Wat zoeken we
We zoeken taalvrijwilligers die op de maandagavond in Winterswijk willen bijdragen aan het succes met taal voor mensen met een licht verstandelijke beperking. U vindt het leuk om met mensen om te gaan en u heeft affiniteit met de doelgroep. U beschikt over inlevingsvermogen, geduld en u bent flexibel. U beheerst daarnaast de Nederlandse taal goed. U wordt gekoppeld aan één persoon. De tijdsinvestering is 2 à 3 uur per week.

Wat bieden we
De Taalhuis-vrijwilligers worden ondersteund door ervaren krachten. Voordat u aan de slag gaat als taalvrijwilliger, volgt u gratis een korte training van 2 dagdelen waarin u leert hoe u een deelnemer begeleidt. Didactische vaardigheden met betrekking tot de doelgroep, taalontwikkeling, leerstijlen en werken met de te gebruiken lesmaterialen staan centraal. U kunt altijd met uw vragen terecht bij een vast contactpersoon van het Graafschap College of de Bibliotheek. U doet vrijwilligerswerk bij een professionele organisatie. We leggen onze afspraken vast in een vrijwilligersovereenkomst. In ons vrijwilligersbeleid zijn onder andere onkostenvergoeding, (reis-) en (verplichte) scholing geformuleerd.

Meld u nu aan!
Heeft u interesse en wilt u samen met ons aan de slag? Meldt u zich dan aan als taalvrijwilliger. Dat kan door een e-mail te sturen naar info@taalhuisachterhoek.nl of bel naar 088-0062999.

 

We zijn op zoek naar nieuwe taalvrijwilligers!

Het Taalhuis Oost-Achterhoek zoekt taalvrijwilligers die laaggeletterden (mensen die moeite hebben met lezen en schrijven) willen helpen met het verbeteren van de basisvaardigheden. Vindt u taal leuk (we verwachten echt geen onderwijsachtergrond) en bent u minimaal 2 uur per week op een vast moment beschikbaar?
Kom dan ons team van taalvrijwilligers versterken.

Wat doet u als taalvrijwilliger?

Als taalvrijwilliger helpt u een deelnemer met het verbeteren van de Nederlandse taal en kunt u het verschil maken in iemands leven! Met slechts een paar uur vrijwilligerswerk per week geeft u iemand de kans om zijn of haar basisvaardigheden te verbeteren, zoals lezen en schrijven, rekenen en het omgaan met de computer. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om het lezen van brieven van de leerkracht van school of het schrijven van een brief aan een mogelijke werkgever. Dat wat uw taalvrager leert, kan direct toegepast worden in de praktijk. Als taalvrijwilliger volgt u een basistraining van vier dagdelen. Na deze training weet u welke lesmaterialen voor welke deelnemer geschikt zijn en hoe deze materialen gebruikt kunnen worden.

Wat zoeken wij in een taalvrijwilliger?

 • Goede beheersing van de Nederlandse taal
 • Inlevingsvermogen, geduld en enthousiasme
 • In staat om mensen te motiveren en te activeren
 • Zowel zelfstandig als in een groep kunnen werken
 • Minimaal 2 uur per week op een vast tijdstip beschikbaar
 • Beschikbaar voor het bijwonen van intervisiebijeenkomsten (4 keer per jaar)
 • Representatief (ambassadeur van het Taalhuis)

Wat bieden wij?

 • Gratis deelname aan de (verplichte) Training van Stichting Lezen & Schrijven en een certificaat hiervoor
 • Gratis lidmaatschap van de Bibliotheek
 • Reiskostenvergoeding indien van toepassing
 • Een eindejaarsattentie

Waar en wanneer?
begeleiding vindt alleen plaats in één van de Bibliotheken (Eibergen, Neede, Borculo, Ruurlo, Groenlo, Lichtenvoorde en Winterswijk) of bij een partnerorganisatie binnen het gebied.

Achtergrondinformatie
Veel volwassen Nederlanders hebben moeite met lezen en schrijven. Zo ook in Oost-Achterhoek. Het aantal wordt geschat op meer dan 16% van de Oost-Achterhoekse bevolking en dit is hoger dan het landelijk gemiddelde. Dit zijn zowel mensen met Nederlands als 2e taal als mensen met Nederlands als moedertaal. Daarbij hebben ook veel mensen moeite met het spreken en verstaan van Nederlands. Deze taalachterstand zorgt voor sociale uitsluiting en minder kansen op de arbeidsmarkt.
Het Taalhuis Oost-Achterhoek is een samenwerkingsverband tussen de Gemeente, het Graafschap College, Bibliotheek Oost-Achterhoek en organisaties die werken met mensen met een migratieachtergrond en/of mensen met lage basisvaardigheden.
Deze groep mensen heeft een intakegesprek met een docent van het Graafschap College en wordt vervolgens gekoppeld aan een taalvrijwilliger. Een taalvrijwilliger kan werken met één of meerdere deelnemers.

Aanmelden
Aanmelden als taalvrijwilliger kan door een e-mail te sturen naar info@taalhuisachterhoek.nl of bellen naar 088-0062999.