Studiekring Winterswijk

De Bibliotheek is meer dan een gebouw vol boeken. Het is ook een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten om bijvoorbeeld te praten over verschillende onderwerpen. Dit kan al jaren onder andere bij de Studiekring Winterswijk.

De Studiekring (van en voor senioren) komt op maandagmorgen bijeen. Er zijn twaalf bijeenkomsten per seizoen van 10.30 uur tot 12.30 uur. Nieuwe deelnemers zijn altijd van harte welkom. Gelukkig voelen de meesten zich snel thuis bij de groep. Om verschillende redenen stoppen er ook deelnemers, maar de meesten blijven een aantal jaren actief. 

Tijdens de ochtenden behandelt iedere deelnemer een keer een onderwerp van zijn of haar keuze. Zo ontstaat er vanzelf een variatie aan onderwerpen. Vragen en discussies horen er altijd bij. Het is de bedoeling, dat iedereen zich openstelt voor het gekozen onderwerp. De ene keer valt het meer met de eigen belangstelling samen, maar soms wat minder. Het onderling respect daarvoor is een garantie voor telkens weer een interessant seizoen.

De Bibliotheek Winterswijk is behalve de locatie waar de bijeenkomsten plaatsvinden ook een belangrijke informatiebron voor inleider en deelnemers. Voor leden van de Bibliotheek Oost-Achterhoek is deelname gratis. Een lidmaatschap kan elk moment ingaan en geldt voor een jaar. Niet leden betalen €55,00. Dit bedrag is even hoog als het lidmaatschap van de Bibliotheek. Het eerste bezoek aan de Studiekring geldt als een kennismaking en is gratis.

Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht bij het Servicebureau van de Bibliotheek Oost-Achterhoek (088-0062929), info@oostachterhoek.nl.
Ook kunt u meer informatie vinden op www.studiekringen50plus.nl.