Tijdens de zomervakantie zijn we bijna altijd open. We kennen wel wat afwijkende openingstijden. Kijk daarvoor hier.
Fijne vakantie allemaal!

Inleverattendering

Het overkomt iedereen wel eens... voordat u het weet is de inleverdatum van de geleende stapel boeken al verstreken. De bieb vraagt dan om telaatgeld, ook bekend als 'boete'. Dat kan aardig in de papieren lopen als u een flinke stapel heeft geleend, of als u voor uw hele familie bibliotheekmaterialen in huis heeft.

De Bibliotheek Oost-Achterhoek biedt al haar leden een hele handige, gratis, service. Zowel jeugd- als volwassen leden ontvangen twee dagen vóórdat zij een boek, dvd, luisterboek of tijdschrift in moeten leveren een herinneringsmail van de bibliotheek. U heeft dan dus nog enkele dagen de tijd om het geleende materialen terug te brengen, voordat telaatgeld verschuldigd is.

E-mailadres belangrijk
Als uw juiste e-mailadres al bekend is bij de Bibliotheek Oost-Achterhoek hoeft u hiervoor geen actie te ondernemen. U komt automatisch voor deze gemaksdienst in aanmerking. Als het mailadres verouderd is, of als het e-mailadres nog nooit is doorgegeven, dan kunt u zich melden bij de informatiebalie van de bibliotheek. Na het invoeren van het (juiste) adres ontvangt u direct deze handige attenderingen. Denkt u er ook aan om de mailadressen voor uw kinderen door te geven? Dit kan uw eigen mailadres zijn.

U blijft zelf verantwoordelijk voor het op tijd inleveren van de geleende materialen. Mocht bijvoorbeeld door een technisch mankement het herinneringsmailtje niet verstuurd worden, dan geeft dat geen recht op restitutie van telaatgelden. Het mailtje is een extra service van uw bibliotheek. Mocht u geen prijs stellen op deze attenderingsmail, dan kunt u dat aangeven in uw bibliotheek.