Tijdens de zomervakantie zijn we bijna altijd open. We kennen wel wat afwijkende openingstijden. Kijk daarvoor hier.
Fijne vakantie allemaal!

Resultaten eerdere onderzoeken BiebPanel

Op deze pagina vindt u de resultaten van eerdere onderzoeken van ons online klantenpanel BiebPanel.

Resultaten onderzoek afhakers

Hieronder vindt u de resultaten van het tweede doelgroeponderzoek van 2019. De doelgroep die bevraagd is: de afhakers. 


Resultaten flitspeiling: Week van de Alfabetisering

In dit korte onderzoek (flitspeiling 2-2019) werden de panelleden bevraagd over de Week van de Alfabetisering. De resultaten zijn hier in te zien.


Resultaten onderzoek 'Activiteiten'

Hieronder vindt u de resultaten van het eerste reguliere onderzoek van 2019, met als onderwerp 'activiteiten'.

Resultaten onderzoek ouders van 6-12 jarigen

Hieronder vindt u de resultaten van het eerste doelgroeponderzoek in 2019, met als doelgroep ouders van 6-12 jarigen. De doelgroep wordt geselecteerd uit leden en niet-leden van de Bibliotheek in Nederland, dus niet specifiek van onze Bibliotheek.


Resultaten flitspeiling: Betalen in de Bibliotheek

In dit korte onderzoek (flitspeiling 1-2019) werden de panelleden bevraagd over de wijze van betalen in de Bibliotheek. De resultaten zijn hier in te zien.


Resultaten onderzoek Maatschappelijke Waarde

Onderstaand vindt u de infographic met de resultaten van het tweede reguliere onderzoek 2018. Het onderwerp was: 'maatschappelijke waarde'


Resultaten onderzoek Senioren

Onderstaand vindt u de infographic met de resultaten van het eerste doelgroeponderzoek 2018. De doelgroep was 'senioren'.


Resultaten onderzoek Klanttevredenheid

Onderstaand vindt u de infographic met de resultaten van het eerste reguliere onderzoek van 2018. Onderwerp van dit onderzoek was uw mening over 'klanttevredenheid'.