BiebPanel, het online klantenpanel van de bibliotheek

Het online klantenpanel van de Bibliotheek Oost-Achterhoek is dé kans om mee te denken over bijvoorbeeld de collectie, de indeling van de bibliotheek, de medewerkers, onze tarieven en over heel veel andere zaken.

Uw mening telt! U laat ons viermaal per jaar door middel van een online vragenlijst weten wat u goed vindt of juist anders wilt en wij gebruiken de uitkomsten om onze dienstverlening te verbeteren. Vier keer per jaar een vragenlijst invullen, het kost u per keer zo’n tien minuten en het wordt door ons zeer gewaardeerd!

De vragenlijsten gaan over diverse onderwerpen. Alle antwoorden worden anoniem verwerkt. Een samenvatting van de resultaten van alle onderzoeken publiceren wij na afloop op onze website. Wilt u meedoen? Ga naar biebpanel.nl. Hier vindt u ook meer informatie over het onderzoek.

Wie zoeken we?

Jong, oud, man, vrouw; iedereen is welkom om mee te doen. Bent u ouder dan 16 jaar en maakt u gebruik van de bibliotheek? Meld u dan aan! We hopen u snel te mogen verwelkomen als nieuwe deelnemer van ons klantenpanel.

Resultaat onderzoek 'Toekomst van de Bibliotheek'

Onderstaand vindt u de resultaten en de infographic van het derde onderzoek in 2016. Onderwerp van dit onderzoek was uw mening over de toekomst van de Bibliotheek.

Met dit onderzoek geven we u inzicht in het beeld en de wensen van BiebPanelleden ten aanzien van de Bibliotheek in de toekomst. Wat moet de Bibliotheek bieden,
welke bibliotheekconcepten spreken aan en op welke manier willen leden zelf actief zijn in de Bibliotheek?

De Bibliotheek in de toekomst: boeken centrale rol
Voor leden van Cluster Achterhoek hebben boeken ook over 10 jaar nog steeds een centrale rol in de Bibliotheek; d.w.z. die zijn één van de belangrijkste, spontaan genoemde, redenen om ook in de toekomst naar de Bibliotheek te gaan. Men heeft het dan vooral over fysieke boeken maar ook over (een ruim en actueel aanbod van) e-books. Leden noemen spontaan ook allerlei specifieke zaken met betrekking tot de ruimte die de Bibliotheek zou moeten bieden, en dat de Bibliotheek een ontmoetingsplek zou moeten zijn. Ook digitale diensten zijn voor een deel van de leden essentieel om in de toekomst gebruik te blijven maken van de Bibliotheek, veelal met als doel om de vindbaarheid van materialen te verbeteren.

Leden zeggen in de toekomst vooral belangstelling te hebben voor lenen van boeken, leestips en kranten & tijdschriften. Ook blijft er interesse in cursussen en activiteiten. Daarnaast zien we belangstelling voor de maatschappelijke functie van de Bibliotheek (hulp, gemeentelijke diensten en, iets minder dan gemiddeld, advies op allerlei gebieden). Ook de nieuwere diensten kunnen rekenen op belangstelling van een deel van de leden, zoals een ‘speeltuin’ met nieuwe gadgets, een repair café en een uitleencentrum. In de Achterhoek is de belangstelling voor werken of studeren en horeca in de bibliotheek iets minder groot; mensen ontmoeten (sociale contacten) is juist belangrijker dan in het totale Panel. Voor de Bibliotheek Oost-Achterhoek viel op dat leden een meer dan gemiddelde belangstelling hebben voor voorstellingen/film/tentoonstellingen in de Bibliotheek. Het filmhuis CineBreng en de voorstellingen voor de jeugd voorzien dus in een behoefte. Daarnaast blijkt er een meer dan gemiddelde belangstelling te zijn voor ‘gemeentelijke diensten’. De Bibliotheek Oost-Achterhoek zal hierop inspelen door de cursus ‘Digisterker’ te gaan aanbieden (in ieder geval in twee gemeenten).

Bibliotheekconcepten: ‘lezen & informatie’ en ‘persoonlijke ontwikkeling’ favoriet
Dit beeld zien we ook terug in de bibliotheekconcepten die leden aanspreken. Meest aansprekend zijn nog steeds concepten die focussen op ‘lezen & informatie’ en op
‘persoonlijke ontwikkeling’. Maar ook concepten waarbij het accent ligt op ‘jeugd en onderwijs’, ‘ontmoeting en verblijf’ en ‘participatie en zelfredzaamheid’ spreken veel leden aan (zeven op de tien). Nieuwere bibliotheekconcepten als ‘digitale communityvorming’ en ‘wetenschap & techniek’ zijn ook interessant, met name voor specifieke doelgroepen.

Specifiek voor de Bibliotheek Oost-Achterhoek:

  • Lezen en informatie wordt door 96% van BOA-ondervraagden gezien als belangrijkste concept.
  • de Bibliotheek Oost-Achterhoek scoort bovengemiddeld op ontmoeting en verblijf
  • de Bibliotheek Oost-Achterhoek scoort bovengemiddeld op participatie en zelfredzaamheid
  • de Bibliotheek Oost-Achterhoek scoort onder gemiddeld op wetenschap en techniek

Nog steeds kiest bijna 100% van de ondervraagden voor de functie lezen/informatie. Daarnaast wordt er aangegeven dat er behoefte is aan ruimte voor ontmoeten, workshops, rustige zitjes (al dan niet om te studeren). Gebrek aan ruimte kan een probleem zijn. 

Participatie van leden in de Bibliotheek
Relatief veel leden van Cluster Achterhoek, twee derde, geven aan dat zij (misschien) wel op één of andere manier actief willen zijn in de Bibliotheek; mannen en
midden/hoger opgeleiden nog het meest. Men denkt daarbij dan vooral aan workshops, cursussen en lezingen op hun expertisegebied (hobby-of werk-gerelateerd). Verder ziet men zichzelf mogelijk actief in leesclubs of door middel van voorlezen.

Actiepunten de Bibliotheek Oost-Achterhoek naar aanleiding van dit onderzoek

  • In twee gemeenten wordt de cursus ‘Digisterker’ gestart, waarin onder andere de gemeentelijke diensten aan de orde komen
  • Er zal gekeken worden naar de inrichting van de bibliotheken om te bekijken of er aan wensen v.w.b. ontmoeting en verblijf (bv. comfortabelere stoelen, studieplekken) voldaan kan worden. Bij een mogelijke verhuizing van een bibliotheek wordt de grote belangstelling voor ‘ontmoeting en verblijf’ meegenomen.
  • Aan de wens om de boeken van een auteur weer bij elkaar te zetten wordt momenteel gewerkt door binnen de werelden alle genres in één alfabet te zetten.
  • De positieve houding van leden om actief te willen zijn voor hun bibliotheek wordt momenteel ook door de Bibliotheek Oost-Achterhoek ondervonden. Er wordt veel gereageerd op oproepen via de social media en de plaatselijke kranten voor bv. taalvrijwilligers en leeskringbegeleiders. De Bibliotheek Oost-Achterhoek blijft alert v.w.b. kansen om burgerparticipatie in te zetten.