Libris Geschiedenis Prijs 2017

Details:

De longlist van de Libris Geschiedenis Prijs 2017 is op 14 juli 2017 bekendgemaakt en de shortlist van vijf boeken op 16 september 2017.

Op 29 oktober 2017 is de elfde Libris Geschiedenis Prijs door juryvoorzitter Lilianne Ploumen tijdens een speciale live-uitzending van het radioprogramma OVT vanuit De Rode Hoed in Amsterdam uitgereikt aan Carolijn Visser voor Selma.

'Het afgelopen jaar was een uitstekend jaar voor het Nederlandse geschiedenisboek,' zei ze daarbij. 'Alle genomineerden kwamen in aanmerking voor deze prijs, allemaal voldeden ze ruimschoots aan de voorwaarden van leesbaarheid, originaliteit en degelijkheid. Maar de Libris Geschiedenis Prijs kent uiteindelijk slechts één winnaar. De jury heeft besloten een boek te bekronen dat meeslepend is geschreven en zodoende een breed publiek aanspreekt; dat de lezer meeneemt naar een historisch misdrijf dat zijn weerga niet kent; en dat juist door ook heel dicht bij huis te blijven, deze beangstigende geschiedenis invoelbaar maakt.'

De jury van de Libris Geschiedenis Prijs 2017 bestaat uit:
Karin van den Born
Martine Gosselink
Annegreet van Bergen
Wim Klinkert
Klaartje Schweizer
Martin Sommer
Lilianne Ploumen, voorzitter

Winnaar:

Carolijn Visser - Selma

Uit het juryrapport: ‘Carolijn Visser vertelt het onthutsende verhaal van een Nederlands-Joodse vrouw die tijdens de oorlog ondergedoken is geweest, en daarna door de liefde in China belandt. Dat onberispelijk vertelde verhaal schrijnt des te meer door de spanning tussen het ouderlijk huis in het welvarende Santpoort, en het steeds armoediger en drukkender China. Dit boek stijgt ver boven de familiegeschiedenis uit. Dankzij Carolijn Visser komt de beangstigende geschiedenis van de Culturele Revolutie op onze eigen stoep te staan.’

Genomineerd:

Martin Bossenbroek - Fout in de Koude Oorlog

Martin Bossenbroek schreef met Fout in de Koude Oorlog een origineel en zeer leesbaar dubbelportret van de rechtse minister Joseph Luns en zijn spiegelbeeld, de linkse filmer Joris Ivens. De lezer krijgt een levendig en vernieuwend beeld van de polarisatie tijdens de Koude Oorlog. Voor jongere lezers is dit een uitstekende introductie in een tijd die zo dichtbij en ogenschijnlijk al zo lang geleden is.

Craig E. Harline - Jacobs vlucht

Craig Harline onderscheidt zich doordat hij de familiegeschiedenis van Jacob Rolandus direct vanuit de oorspronkelijke bronnen heeft geschreven. En wat voor een familiegeschiedenis! De lezer beleeft de Reformatie bijna zelf mee, aan de hand van de levens van een vader en zoon predikant, terwijl de kleinzoon terugkeerde tot het katholicisme. Dankzij dit verhaal kan de eenentwintigste-eeuwer invoelen wat godsdienststrijd aan den lijve betekende.

Ewoud Kieft - Het verboden boek

Met Het verboden boek heeft Ewoud Kieft een waagstuk tot een uitstekend einde gebracht. Hij maakt aannemelijk dat het nazisme in brede kring aantrekkelijk werd gevonden. Kieft bespreekt de opkomst van Hitler in de jaren twintig in detail. Maar hij gaat een stap verder en zet overtuigend uiteen hoe ook hijzelf gevoelig is voor de verleiding van Mein Kampf. Het verboden boek is zeer leesbaar, en vooral dapper en relevant voor onze tijd.

Luc Panhuysen - Oranje tegen de Zonnekoning

Luc Panhuysen heeft iets groots verricht met zijn parallelle levensbeschrijvingen van Willem III en Lodewijk XIV. Met een breed opgezet boek, ruim voorzien van bronnen, en niet bang voor de sappige anekdote, biedt Panhuysen de lezer een panoramisch beeld aan van de strijd tussen de grootste kemphanen in zeventiende-eeuws Europa. De lezer staat paf over de afgrond die de twee hoofdrolspelers scheidt, qua opvattingen, omgeving, persoonlijkheid en cultuur. Een heerlijk meeslepend boek.

Longlist: