Visie en Missie

De Bibliotheek heeft als doel het lezen te bevorderen, het leren te ondersteunen en informatie toegankelijk te houden. Want: burgers die een goede leesvaardigheid hebben en weten hoe ze goed met informatie kunnen omgaan, kunnen zich in de Nederlandse samenleving handhaven en hun eigen toekomst bepalen.

De Bibliotheek als uitlener van boeken is daarbij het meest bekend. Maar het bestrijden van laaggeletterdheid en het leren omgaan met (digitale) informatie zijn minstens zo belangrijk. In het beleidsplan 'Meer Waarde Boeken' 2015-2018 (2019) is daarvoor een goede basis gelegd. Voor de jaren 2020-2023 wordt hieraan een nog gerichter vervolg gegeven in het beleidsplan 'Samen Vaardig'. Bij vragen en kansen die op het pad komen kan dan afgewogen worden of dat aansluit bij de richtingen en de wensen van klanten van de Bibliotheek. Als ontwikkelingen zijn te noemen:

  • vergaande digitalisering, internet
  • klantenparticipatiesamenleving, vertaald in collegeprogramma’s van de gemeenten Oost Gelre, Winterswijk, Berkelland
  • aandacht voor laaggeletterdheid, onder jeugd én volwassenen
  • 21ste eeuwse vaardigheden
  • krimp in de Achterhoek
  • bibliotheekwet 2015

De Bibliotheek Oost-Achterhoek kiest er voor om zich, binnen de bestaande financiële kaders, op de volgende richtingen te ontwikkelen:

 

  • Basisvaardigheden. Bijvoorbeeld met cursussen gericht op (digitale) zelfredzaamheid, digitale spreekuren en aandacht voor de digitale overheid en de ondersteuning van burgers bij het gebruik daarvan. Daarnaast verbreding van het taalhuis met extra aandacht voor NT1. Ook ligt de focus op extra aandacht voor de vrijwilligers.
  • Jeugd en Onderwijs. Een verdere intensivering en inzet van middelen op dienstverlening aan het onderwijs, met name via kleine Bibliotheken op School en aandacht voor leesbevordering en mediawijsheid binnen scholen. Ook zal er meer nadruk gelegd worden op 'voorschool', onder meer door het inzetten van een BoerkStartcoach. Er zal gestreefd worden naar een uitbouw van het aantal BIEBlabs, met als doel in elke vestiging een plek waar aandacht gegeven wordt aan programmeren, robotica, 3D printen en virtual reality. Bestrijding van de zogenaamde 'zomerdip' qua leesvaardigheid middels een speels programma tijdens de zomervakantie in alle vestigingen.
  • Fysieke en digitale bibliotheek 2.0. Behoud van spreiding van vestigingen en ruime openingstijden en de uitleenfunctie, gedeeltelijk met inzet van samenwerkingspartners en vrijwilligers, maar daarnaast ook doorgroeien naar de functie van studie- en ontmoetingsplaats. Vestigingsinrichting als huiskamer van de samenleving, met ruimte voor burgerinitiatief rond lezen, leren en informeren. Kortom: in elke plaats een bruisende vestiging.

Als uitgangspunt geldt dat er in overleg met gemeentes en bijvoorbeeld SDOA als gemeenschappelijke sociale dienst, samenwerking gezocht wordt met andere partijen en dat ook inzet van burgers als vrijwilligers hier onderdeel van uitmaakt. Zodat geen onnodige verdubbelingen gaan ontstaan en waarbij gemeenschapsgeld bewust wordt ingezet. Voor het financieel beleid geldt dat het bestaande financiële kader leidend is.

Samen Vaardig
De Bibliotheek Oost-Achterhoek heeft onder de naam “Meer waarde boeken” in 2015 haar nieuwe visie gepresenteerd. In samenwerking met gemeentes, Sociale Dienst Oost Achterhoek, het onderwijs en andere partijen, niet in het minst met betrokken burgers, wordt hier uitvoering aan gegeven. Deze beleidscyclus wordt vervolgd met 'Samen Vaardig', waarin de beleidsrichting voor de periode 2020-2023 vastgelegd is. De presentatie is te bekijken.

Naar de presentatie