Certificering

De Bibliotheek Oost-Achterhoek mag zich in 2017 opnieuw voor enkele jaren gecertificeerde bibliotheek noemen. De Bibliotheek voldoet aan de in 2017 gestelde eisen.

Certificering
Eens in de vier jaar dient elke bibliotheek in Nederland het traject te doorlopen om gecertificeerd te raken. Certificering houdt in dat een bibliotheek voldoet aan diverse eisen, zodat zij toegang krijgt tot het landelijke netwerk. Aansluiting op dit netwerk is van noodzakelijk zodat u ook boeken en andere materialen als bladmuziek, cd’s, dvd’s kunnen aanvragen bij bibliotheken elders in Nederland.

Klanttevredenheid
De mening, beleving en het gedrag van de klanten van de Bibliotheek Oost-Achterhoek is in juni 2013 via een klantonderzoek in beeld gebracht. Leden van de bibliotheek zijn via de mail benaderd om deel te nemen aan dit onderzoek. Bezoekers van de bibliotheek die geen lid zijn, maar bijvoorbeeld regelmatig aan de leestafel een tijdschrift lezen, zijn verzocht om in de bibliotheek een vragenlijst in te vullen. De respons is zeer goed te noemen: bijna 2100 klanten vulden in drie weken tijd een vragenlijst in.

Medewerkers bibliotheek
Uit het klanttevredenheidsonderzoek kwam naar voren dat de klanten van de Bibliotheek Oost-Achterhoek erg positief zijn over het personeel van de bibliotheek, dat beoordeeld wordt als klantvriendelijk en professioneel. Wij zijn bijzonder blij met deze beoordeling en het vertrouwen dat u in ons heeft. Natuurlijk zullen we alles in het werk stellen om dit vertrouwen te behouden en zo mogelijk uit te breiden.

Website
Ook zijn de respondenten positief over de website van de bibliotheek. Wel komt naar voren dat u nog meer geïnspireerd wil worden door de site. Inmiddels wordt er gekeken naar mogelijkheden om meer inspiratie in de vorm van leestips in te voegen in de site. Daarnaast wordt er kritisch gekeken naar het aanscherpen van het gebruiksgemak van de website, ook wel ‘digitale bibliotheek’ genoemd. In de komende tijd wordt er onder meer gekeken naar een bibliotheekapp en verbeteringen in de catalogus.

Tijdschriften
Een ander veelgenoemd thema in het klantonderzoek is het tijdschriftenbestand. Heel veel klanten en ook niet-klanten van de bibliotheek maken gebruik van de mogelijkheid om tijdschriften te lenen of te lezen in de bibliotheek. Niet altijd is men even tevreden over het aanbod zoals dat na de bezuinigingen nog overeind is gebleven. We zullen dan ook elk jaar het gebruik van de tijdschriften gaan monitoren. Behalve de uitleencijfers zullen ook de ervaringen van het personeel hierin meegenomen worden. Het doel is om een actuele collectie, die beantwoordt aan de vraag van de grote groep gebruikers, te realiseren.

Winkelconcept
De nieuwe indeling van collectie in de bibliotheken komt ook uitgebreid aan de orde in het onderzoek. Uit de resultaten is gebleken dat het merendeel van de klanten tevreden is over het winkelconcept, de daarbij horende belevingswerelden en frontale plaatsing van boeken. Een aantal klanten gaf in hun reactie aan dat het soms moeilijk is om specifieke boeken te vinden. Inmiddels is de bewegwijzering in bijna alle vestigingen gerealiseerd, waardoor het zoeken vergemakkelijkt wordt. Ook in de vestiging Winterswijk zal de bewegwijzering zeer binnenkort aangepast worden.