Voorleesuurtje

In alle vestigingen van de Bibliotheek Oost-Achterhoek vinden zogenaamde voorleesuurtjes plaats. Voorleesuurtjes zijn bedoeld voor peuters met hun ouders of bijvoorbeeld grootouders.

Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel, vergroot hun woordenschat en draagt bij aan hun interactieve vaardigheden. Maar bovenal bezorgt het hun heel veel plezier!

Tijdens de maandelijkse voorleesuurtjes van de bibliotheek staat elke keer een ander prentenboek in het middelpunt. Het voorlezen van dat boek kan in verschillende vormen plaatsvinden. Het kan gewoon voorgelezen worden, met het boek op schoot, maar het verhaal kan ook verteld worden met behulp van een kamishibai (vertelkast). Na het lezen kunnen peuters deelnemen aan een activiteit, betrekking hebbend op het boek. Ouders kunnen, onder het genot van een kopje koffie, informatie inwinnen over bijvoorbeeld (voor)lezen of over het gebruik van de bibliotheek. Het lidmaatschap van de bibliotheek is voor alle kinderen tot 14 jaar, dus ook voor peuters, gratis.

Het voorleesuurtje is te bezoeken voor peuters en hun ouders/begeleiders. In de zeven vestigingen van de Bibliotheek Oost-Achterhoek is een boekenlegger verkrijgbaar, waarop alle data van de voorleesuurtjes in het schooljaar 2016-2017 vermeld staan. In het onderstaande schema staan eveneens alle data vermeld.

Het voorleesuurtje begint in elke vestiging om 10.30 uur.