Bibliotheek boekt certificeringssucces

Gepubliceerd op: 27 oktober 2017 12:13

De Bibliotheek Oost-Achterhoek heeft voor de derde maal op rij de landelijke certificering binnengehaald. De Stichting Certificering Openbare Bibliotheken heeft onlangs voor vier jaar haar goedkeuring gegeven aan de Bibliotheken in Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk. De wethouders Joke Pot (Berkelland), René Hoijtink (Oost Gelre) en Rik Gommers (Winterswijk) hebben in september de certificeringsbordjes voor hun gemeente bevestigd in respectievelijk de bibliotheken in Eibergen, Groenlo en Winterswijk.

Hoijtink feliciteerde de Bibliotheek met het behaalde resultaat. “Blijvende certificering van de Bibliotheek is van belang om zo toegang te kunnen houden tot de landelijke digitale datebase. Ook deelname aan het landelijke en provinciale netwerk is voor de Bibliotheek Oost-Achterhoek van belang”. De wethouder beschreef ook het belang specifiek op gemeentelijk niveau: “De aansluiting tussen gemeentelijk en bibliotheekbeleid, bijvoorbeeld op het terrein van het Sociale Domein, is belangrijk om zo samen laaggeletterdheid onder onze inwoners te bestrijden. Door certificering kan deze wens beter plaats vinden”.

Wethouder Rik Gommers vindt het eveneens belangrijk dat de Bibliotheek Oost-Achterhoek opnieuw is gecertificeerd. “Een bibliotheek met een certificaat biedt een constante kwaliteit van producten en dienstverlening aan hun klanten. Het certificaat maakt zichtbaar dat onze bibliotheek aan de landelijke normen voldoet. Dat is iets waar we trots op mogen zijn.”

De Stichting Certificering Openbare Bibliotheken (SCOB) heeft als doel het bevorderen van de kwaliteit van Nederlandse Openbare Bibliotheken. De stichting is een onafhankelijke organisatie en hanteert een objectief systeem van kwaliteitszorg en certificering en het onderhoud daarvan. Op verschillende onderdelen wordt elke bibliotheek in Nederland doorgelicht. In de voorfase levert de organisatie documenten aan over onderwerpen als bijvoorbeeld beleid, HRM en jaarverslagen, waarna er een tweetal auditdagen volgt. Tijdens deze dagen voeren de auditoren gesprekken met directie en medewerkers, maar ook met externe partijen waarmee de Bibliotheek Oost-Achterhoek samenwerkt. Zo zijn er vertegenwoordigers van onderwijs en gemeentes bevraagd over hun bevindingen met de Bibliotheek.

Bij deze auditronde is er met name gekeken naar de toekomstbestendigheid van de Bibliotheek. Daarbij constateerden de auditoren dat de Bibliotheek volop samenwerkt met het onderwijs en andere organisaties. In Berkelland is men onder de indruk van de opvallende samenwerking met boekhandel 'De Kamer van Kramer'. In Oost Gelre wordt de samenwerking in met Scholengemeenschap Marianum gewaardeerd. Ook zijn de auditoren onder de indruk van de samenwerking van de Bibliotheek Oost-Achterhoek met de belangenverenigingen en basisscholen in de kleine kernen van Oost Gelre, met als resultaat de Bibliotheek op School in elke kleine kern. Voor Winterswijk wordt de samenwerking met het Gerrit Komrij College en in het Sociaal Domein met “de Post” en de Sociale Dienst Oost Achterhoek genoemd. Bij deze laatste twee gaat het met name het bestrijden van laaggeletterdheid en het op weg helpen van inwoners bij het omgaan met digitale media en overheidswebsites (Digisterker).

Deze voorbereiding en auditdagen hebben als resultaat dat de Bibliotheek Oost-Achterhoek zich opnieuw gecertificeerd mag noemen. En dit is, gezien het relatief lage subsidiebedrag dat de Bibliotheek Oost-Achterhoek ontvangt, een knappe prestatie, aldus de auditcommissie.