Onze vestigingen zijn op Goede Vrijdag geopend tot 17.30 uur. Op Tweede Paasdag zijn we gesloten.

Infoavond belastingaangifte inkomstenbelasting 2022

Gepubliceerd op: 23 februari 2023 20:32

Op vrijdag 24 maart 2023 (19.30 uur) verzorgt Dick van Silfhout in de Bibliotheek Ruurlo een informatieavond over het doen van belastingaangifte. De avond is gratis, maar aanmelden op www.oostachterhoek.nl/belasting is wel nodig.

Tips en belastingaangifte inkomstenbelasting 2022
Het op de mat vallen van de bekende blauwe envelop is het jaarlijkse moment dat we massaal onze belastingaangifte voor de inkomstenbelasting gaan doen. Vóór 1 mei moet de aangifte binnen zijn bij de belastingdienst. Ga je zelf de belastingaangifte regelen? Tegenwoordig gaat dat digitaal en daar komt best wat bij kijken. Het is belangrijk om de juiste informatie bij de hand hebben en een aantal dingen goed te controleren.

Tijdens de informatieavond krijg je een aantal handige tips en handvatten bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting 2022. Aan de orde komen de volgende zaken: 
• Waarom moet je aangifte doen? 
• Verplicht of vrijwillig?
• Vooraf ingevulde gegevens
• Inkomen en eigen woning (box 1)
• Vermogensbestanddelen (box 3), bijvoorbeeld: spaarvermogen
• Giften
• Aftrekbare ziektekosten
• Geen aftrek meer van studiekosten
• Waar kun je terecht met vragen of voor hulp bij het doen van aangifte
 
Dick van Silfhout
De informatieavond wordt verzorgd door Dick van Silfhout. Dick heeft een fiscale achtergrond en is momenteel onder andere werkzaam als digitaal vrijwilliger bij de Bibliotheek Oost-Achterhoek.

Aanmelden
De informatieavond ‘Aangifte inkomstenbelasting 2022’ is gratis bij te wonen. Wel is het nodig om je aan te melden. Dat kan via www.oostachterhoek.nl/belasting, door je te melden in een vestiging van de Bibliotheek Oost-Achterhoek of door te bellen met het Servicebureau van de Bibliotheek: 088-0062929.