Raad van Toezicht

De Stichting Bibliotheek Oost-Achterhoek kent een Raad van Toezicht en een directeur/bestuurder. De directeur/bestuurder geeft direct leiding aan de manager dienstverlening en aan zijn staf (Servicebureau, PR en Communicatie, Specialist Digitale Bibliotheek).

Cultural Governance

De Stichting onderschrijft de Principes en Best Practice Bepalingen van het raad-van-toezicht-model, zoals beschreven in de ‘Code Cultural Governance'. De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks haar eigen functioneren en dat van de voorzitter. Daarnaast vindt er jaarlijks een functioneringsgesprek plaats met de directeur/bestuurder en wordt er twee keer per jaar overlegd met de OR.
De leden van de Raad van Toezicht worden gekozen op basis van diversiteit en deskundigheid (op financieel en juridisch vlak, kennis van lokale overheden, P&O en natuurlijk affiniteit met de inhoud), maar ook op basis van regionale (gemeentelijke) spreiding

Leden van de Raad van Toezicht van de Bibliotheek Oost-Achterhoek per 31/12/2019