iWorkspace

Waar bewoners vaak mooie plannen hebben om iets op te zetten of te organiseren, komen ze in de praktijk al gauw een aantal hobbels tegen waardoor het enthousiasme verdwijnt en het idee in schoonheid sterft. ‘Dat is zonde’, vinden ze bij Spectrum, een adviesorganisatie in het sociale domein. Daarom worden er door heel Gelderland werkplaatsen in de Bibliotheek ingericht, waar bewoners met een leuk idee of initiatief aan kunnen kloppen voor ondersteuning. Winterswijk had de primeur met de opening van de eerste iWorkspace in Gelderland.

Winterswijkse werkplaats voor burgerinitiatieven

Adviseur
Een adviseur zal in de Bibliotheek aan de Parallelweg tal van goede initiatieven ondersteunen. Dio Simmelink, coördinator van iWorkspace Gelderland, geeft aan dat er veel mogelijk is: “De adviseur is de schakel tussen het idee en de mogelijkheden. Mensen kunnen er terecht voor bepaalde kennis, voor een relevant netwerk of voor een antwoord op financiële vragen”. Daarnaast zullen er regelmatig thema-avonden georganiseerd worden over nuttige onderwerpen.

Netwerk
Door een terugtrekkende overheid wordt er steeds meer verwacht van de burger. Ook in Winterswijk is dit het geval. Spectrum en de Bibliotheek hopen met iWorkspace een bijdrage te kunnen leveren aan een sterk en zelfstandige gemeente. Uiteindelijk moet er een netwerk van iWorkspaces in Gelderland ontstaan, waar de bewoners de vruchten van plukken.

Data inloop en advies iWorkspace
Iedere eerste zaterdag van de maand van 10.30 tot 11.30 uur.

  • 2016: 1 oktober, 5 november, 3 december|
  • 2017: 7 januari, 4 februari, 4 maart, 1 april, 6 mei, 3 juni