Actueel

Je Bibliotheek is open! Een aantal activiteiten in onze vestigingen gaan door. Bekijk voor een actueel overzicht het tabblad activiteiten.
Blijf bij je bezoek aan de Bibliotheek rekening houden met de geldende coronamaatregelen.

Boekjes & Babbels

Het allergezelligste uurtje in de Bibliotheek Oost-Achterhoek is toch wel 'Boekjes & Babbels'. Tijdens dit uurtje wordt er natuurlijk voorgelezen aan baby's/peuters en hun ouders. Maar daarnaast is het een erg leuke gelegenheid om andere ouders te ontmoeten en van gedachten te wisselen over bijvoorbeeld opvoedingszaken, onder het genot van een kopje koffie of thee. En natuurlijk kunt u samen met uw kindje boeken uitzoeken voor thuis.

Voorlezen en Boekjes & Babbels
Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel, vergroot hun woordenschat en draagt bij aan hun interactieve vaardigheden. Maar bovenal bezorgt het hun heel veel plezier! Tijdens 'Boekjes & Babbels' van de Bibliotheek staat de ene keer een prentenboek in het middelpunt. De andere keer is dat een thema.

0- tot 4-jarigen
Aan de hand van een thema zal er voorgelezen worden én zullen meerdere boekjes over het thema de revue passeren. Daarnaast kunt u met andere ouders gezellig van gedachten wisselen, bijvoorbeeld over het thema van deze 'Boekjes & Babbels'. Ook BoekStart zal tijdens deze ochtenden aan de orde komen.

2- tot 4-jarigen
Tijdens deze 'Boekjes & Babbels' staat één boek centraal, dat zal worden voorgelezen. Het voorlezen kan in verschillende vormen plaatsvinden. Het kan gewoon voorgelezen worden, met het boek op schoot, maar het verhaal kan ook verteld worden met behulp van een kamishibai (vertelkast). Na het lezen kunnen peuters deelnemen aan een activiteit, betrekking hebbend op het boek. Ouders kunnen, onder het genot van een kopje koffie, informatie inwinnen over bijvoorbeeld (voor)lezen of over het gebruik van de bibliotheek.

Boekjes & Babbels Borculo
In Borculo wordt 'Boekjes & Babbels' georganiseerd in samenwerking met Jonge Ouders Borculo, Yunio JGZ en Home Start. Daar kunt u tweewekelijks deze gezellige bijeenkomst bijwonen met uw kindje. Boekjes & Babbels Borculo kent een afwijkend tijdstip: 9.30-11.00 uur.
Boekjes & Babbels Borculo is een voortzetting van de bijeenkomsten van Jonge Ouders Borculo. Naast het voorlezen en het uitzoeken van boekjes voor thuis is er ook weer volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten en ervaringen te delen onder het genot van een kopje koffie of thee. Verder is er gelegenheid om door te praten over opvoeding of advies te vragen. Regelmatig schuift de jeugdverpleegkundige van Yunio aan of wordt er een gastspreker uitgenodigd. Alle ouders zijn welkom.
De vrijwilligers van Boekjes & Babbels Borculo hebben een Facebookpagina: www.facebook.com/boekjesenbabbelsborculo

Het lidmaatschap van de bibliotheek is voor alle kinderen tot 14 jaar, dus ook voor peuters, gratis. 'Boekjes & Babbels' is bedoeld voor baby's/peuters en hun ouders/begeleiders. In de zeven vestigingen van de Bibliotheek Oost-Achterhoek is een boekenlegger verkrijgbaar, waarop alle data van 'Boekjes & Babbels' in het schooljaar 2021-2022 vermeld staan. In het onderstaande schema staan eveneens alle data vermeld.
'Boekjes & Babbels' begint in zes vestigingen om 10.30 uur. In Borculo is het aanvangstijdstip 9.30 uur.

 

Boekjes & Babbels start weer in september 2021. Het programma staat hieronder.