BIEBlab

BIEBlab krijgt een vervolg als BIEBlab Kunstwijs

De vorig jaar zo succesvol gestarte pilot BIEBlab (waarbij kinderen kennis konden maken met allerlei 21ste eeuwse vaardigheden) krijgt een vervolg. In samenwerking met ‘Muziek & Kunstwijs’ worden er in de zomervakantie en in het najaar diverse activiteiten georganiseerd onder de noemer BIEBlab Kunstwijs.

Nadat eind 2017 op vijf vrijdagen een gigantische hoeveelheid bezoekers het Open BIEBlab bezochten en kennis maakten met robotica, virtual reality, 3D printen en programmeren, wees een enquête onder de deelnemers uit dat er grote behoefte was aan een vervolg op deze activiteiten. In ‘Muziek & Kunstwijs’, in de persoon van Rita Rikhof, werd een geweldige partner gevonden. Tijdens een aantal overleggen werd een prachtig programma voor de zomervakantie en het najaar samengesteld, waarbij ‘Muziek & Kunstwijs’ een groot deel van de activiteiten qua organisatie op zich neemt.

“We zijn blij met zo’n fijne samenwerkingspartner, die een uitgebreid netwerk heeft”, aldus manager dienstverlening Lynn Karsijns. “En naast deze activiteiten kunnen kinderen op deze vrijdagen ook nog steeds kennismaken met robotica, virtual reality, 3D printen of programmeren”. BIEBlab Kunstwijs gaat gebruikmaken van de prachtige nieuwe ruimte in de Bibliotheek Eibergen, het Exposium. In deze ruimte, die ook gebruikt kan worden om bijvoorbeeld rustig te studeren, of om films te bekijken van filmhuis CineBreng, is ruim plek voor activiteiten als bijvoorbeeld Stop Motion, DJing en Bouwen in Minecraft.

In de Bibliotheek Eibergen liggen boekenleggers met het programma voor de zomervakantie. Deelnemers kunnen een strippenkaart (à €10,00) kopen voor vijf zelf te kiezen vrijdagen. Eén vrijdag deelnemen kan natuurlijk ook, de kosten zijn dan €2,50. De strippenkaarten (en losse kaarten) zijn te koop in de Bibliotheek Eibergen, tegen gepaste betaling. Strippenkaarten blijven ook na de zomervakantie geldig.